Turystyka

turystyka BB

Nazwa Obiektu: Skrudlik Roman
Miejscowość: Bielsko-Biała
Adres:
WWW:
Telefon: 33 497 34 25
Telefon: 692 332 241
Opis:

Przewodnik Beskidzki II klasy, pilot wycieczek, przewodnik terenowy. Instruktor Przewodnictwa. Licencja na: Babiogórski, Ojcowski, Gorczański i Pieniński Park Narodowy. Przodownik Turystyki Górskiej. Kierownik wycieczek szkolnych i obozów wędrownych.