Turystyka

turystyka BB

Nazwa Obiektu: Stowarzyszenie "Region Beskidy"
Miejscowość: Bielsko-Biała
Adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Widok 18/1-3
WWW: www.euroregion-beskidy.pl
Telefon: 33 488 89 20
Telefon: 33 488 89 30
Opis: Polska cześć Euroregionu Beskidy administrowana przez Stowarzyszenie Region Beskidy zajmuje powierzchnię 3 037 km, obszar ten zamieszkiwany jest przez blisko 720 000 osób. Dyrektor Biura - Marcin Filip Do najważniejszych zadań realizowanych przez Biuro należą: * przygotowanie wspólnych polsko - słowacko - czeskich stoisk na międzynarodowych targach turystycznych * działalność wydawnicza (informacyjno-promocyjna) * przygotowanie międzynarodowych imprez kulturalnych oraz sportowo - rekreacyjnych * uczestnictwo w pracach nad tworzeniem dokumentacji wdrażającej programy europejskie * zarządzanie wnioskami w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy (ogłaszanie naboru wniosków o dofinansowanie, prowadzenie szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców i beneficjentów wspólnych projektów, monitoring oraz rozliczanie projektów