Urzędy

urzedy-BB

Obiekty kategorii: Urzędy Administracji Państwowej i Samorządowej
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Oddział w Bielsku-Białej
Urząd Miejski w Bielsku-Białej
Agencja Restrukturyzacji I Modernizacji Rolnictwa. Biuro Powiatowe
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Oddział regionalny
Krajowe Biuro Wyborcze. Delegatura.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Narodowy Fundusz Zdrowia. Delegatura w Bielsku-Białej
Obwodowy Urząd Miar
Państwowa Inspekcja Pracy. Oddział w Bielsku-Białej
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Powiatowy Urząd Pracy
Prokuratura Okręgowa
Prokuratura Rejonowa
Regionalna Izba Obrachunkowa
Sąd Okregowy
Sąd Rejonowy
Starostwo Powiatowe
Śląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej. Ośrodek Zamiejscowy SPSK w Bielsku-Białej
Urząd Dozoru Technicznego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Międzywydziałowy Zespół Zadaniowy.
Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Statystyczny w Katowicach. Oddział Bielsko-Biała
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Filia.
Zakład Ubezpieczeń Spolecznych
Obiekty kategorii: Urzędy Skarbowe
Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku Białej
Drugi Urząd Skarbowy w Bielsku Białej
Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku Białej
Obiekty kategorii: Urzędy Celne
Urząd Celny
Obiekty kategorii: Urzędy Pocztowe
AP Bielsko-Biała
AP Bielsko-Biała
AP Bielsko-Biała
AP Bielsko-Biała
AP Bielsko-Biała
AP Bielsko-Biała
AP Bielsko-Biała
Filia UP Bielsko-Biała 1
FUP Bielsko-Biała 1
FUP Bielsko-Biała 1
FUP Bielsko-Biała 1
FUP Bielsko-Biała 1
FUP Bielsko-Biała 1
FUP Bielsko-Biała 10
FUP Bielsko-Biała 13
FUP Bielsko-Biała 16
FUP Bielsko-Biała 19
FUP Bielsko-Biała 19
FUP Bielsko-Biała 3
UP Bielsko-Biała 1
UP Bielsko-Biała 11
UP Bielsko-Biała 13
UP Bielsko-Biała 14
UP Bielsko-Biała 16
UP Bielsko-Biała 19
UP Bielsko-Biała 2
UP Bielsko-Biała 3
UP Bielsko-Biała 4
UP Bielsko-Biała 9