OTWIERAMY DLA PAŃSTWA KRYTĄ PŁYWALNIĘ TROCLIK I LODOWISKO

Szczegółowe zasady korzystania z krytej pływalni „TROCIK”

1. Każdy z uczestników zobowiązany jest do stosowania przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii oraz przed skorzystaniem z pływalni do zapoznania się
i przestrzegania przedstawionych w niniejszym dokumencie zasad.

2. Z obiektu mogą korzystać wyłącznie osoby, które nie obserwują u siebie objawów choroby zakaźnej, nie są objęci kwarantanną lub izolacją, nie mieli w ciągu ostatnich 14 dni kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19. Na terenie pływalni może przebywać maksymalnie 80 osób.

3. Przed wejściem na obiekt oraz przy jego opuszczeniu należy obowiązkowo zdezynfekować dłonie.

4. Na obiekcie obowiązuje noszenie osłon nosa i ust przez użytkowników, z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie – osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz
z ubraniem w szatni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa
w pomieszczeniu przebieralni.

5. W strefie wejścia na pływalnię oraz przy kasie należy zachować 2-m odległości, stosując się do wyznaczonych stref oraz kierunku kolejki .

6. Bezpośrednio przed kasą może znajdować się jedna osoba.

7. Zabrania się siadania, odpoczynku i oczekiwania lub przedłużania pobytu
w pomieszczeniach obiektu. Należy ograniczyć pobyt w obiekcie do czasu kąpieli w basenie i przebrania się.

8. W szatni, w strefie z prysznicami, toaletach, na hali basenowej oraz w nieckach basenów, także podczas pływania należy zachować dystans społeczny 2m za wyjątkiem osób wspólnie zamieszkujących.

9. Przed wejściem na halę basenową należy w strefie z prysznicami dokładnie i starannie umyć całe ciało.

10. Należy zdezynfekować ręce po skorzystaniu z prysznica oraz po każdym skorzystaniu
z toalety.

11. Bezwzględnym obowiązkiem każdego użytkownika jest przejście na hale basenową przez brodzik do płukania stóp.

12. Na hali basenowej należy starać się zachowywać równomierne rozmieszczenie osób
w nieckach basenowych z zachowaniem dystansu społecznego.

13. Mycia i dezynfekcji rąk oraz nakładania i zdejmowania maseczki należy dokonywać zgodnie z instrukcjami umieszczonymi w szatniach i toaletach.

14. Osoba, która podczas przebywania na obiekcie nie stosuje się do przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, regulaminu krytej pływalni „TROCLIK” w Bielsku-Białej oraz do szczegółowych zasad korzystania z pływalni może być wyproszona z obiektu bez zwrotu opłaty za pobyt.

15. Celem wdrażanych procedur jest dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników i użytkowników pływalni oraz minimalizacja ryzyka zakażenia użytkowników, pracowników obiektu oraz innych osób z zewnątrz. Podjęte działania dostosowane są do etapu zaawansowania stanu epidemicznego.

Dodatkowe uszczegółowienie zasad korzystania
z sztucznego lodowiska ul. Juliusza Słowackiego 27b

1. Każdy z uczestników zobowiązany jest do stosowania przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii oraz przed skorzystaniem z sztucznego lodowiska do zapoznania się i przestrzegania przedstawionych w niniejszym dokumencie zasad.

2. Z obiektu mogą korzystać wyłącznie osoby, które nie obserwują u siebie objawów choroby zakaźnej, nie są objęci kwarantanną lub izolacją, nie mieli w ciągu ostatnich 14 dni kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19. Na terenie sztucznego lodowiska może przebywać maksymalnie 80 osób.

3. Przed wejściem na obiekt oraz przy jego opuszczeniu należy obowiązkowo zdezynfekować dłonie.

4. Na obiekcie obowiązuje noszenie osłon nosa i ust przez użytkowników także w czasie jazdy na łyżwach.

5. W strefie wejścia na lodowisko oraz przy kasie należy zachować 2-m odległości, stosując się do wyznaczonych stref oraz kierunku kolejki.

6. Bezpośrednio przed kasą może znajdować się jedna osoba.

7. Zabrania się siadania, odpoczynku i oczekiwania lub przedłużania pobytu
w hali namiotowej w rejonie wejścia na taflę lodu. Należy ograniczyć pobyt w tym miejscu do niezbędnego przebrania się.

8. W toaletach należy zachować dystans społeczny 2m za wyjątkiem osób wspólnie zamieszkujących.

9. Nie można korzystać z szafek ubraniowych.

10. Należy zdezynfekować ręce po każdym skorzystaniu z toalety.

11. Na tafli lodu należy starać się zachowywać równomierne rozmieszczenie osób
z zachowaniem dystansu społecznego.

12. Osoba, która podczas przebywania na obiekcie nie stosuje się do przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, regulaminu sztucznego lodowiska w Bielsku-Białej oraz do szczegółowych zasad korzystania z lodowiska może być wyproszona z obiektu bez zwrotu opłaty za wejście.

13. Celem wdrażanych procedur jest dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników i użytkowników lodowiska oraz minimalizacja ryzyka zakażenia użytkowników, pracowników obiektu oraz innych osób z zewnątrz. Podjęte działania dostosowane są do etapu zaawansowania stanu epidemicznego.

14. Powyższe zasady obowiązują od 12.02.2021r. do odwołania.